Om oss


Konsumenthemsidan ShoppingGuider.se tillhandahåller tips och köpråd omfattande en rad populära produktgrupper. Innehållet är skrivet ur ett renodlat konsumentperspektiv, vilket innebär att författarna tagit avstamp i konsumenternas särintressen. Innehållet är således fritt från kommersiella motiv. De tips och råd som sidan tillhandahåller har emellertid filtrerats via den mänskliga faktorn och ska således inte betraktas som absoluta sanningar på en ständigt föränderlig marknad. Portalen friskriver sig således från ansvar avseende inköp och andra eventuella konsekvenser som artiklarna inspirerar till.

Allt material som publicerats på ShoppingGuider.se ägs av portalens upphovsmän. Försäljning, manipulering, distribuering och kopiering av innehållet rimmar således illa med lagen om upphovsrätt och är en straffbar handling.