Sekretesspolicy


ShoppingGuider.se värdesätter besökarnas konfidentialitet genom att inte distribuera känslig information om besökarna till tredje part. Likaså namnger vi aldrig enskilda besökare i vår interna mailkorrespondens. Däremot använder vi oss av cookies för att förbättra webbsidan och därigenom maximera behållningen av innehållet för enskilda besökare.

Portalen upplåter utrymme till externa tredjepartsannonsörer – däribland Google – som med hjälp av sin DART-cookie kartlägger besökarnas surfbeteende i syfte att forma innehållet i de enskilda annonserna efter besökarnas förmodade intressen. Den som vill undvika lagring av cookies bör stänga av lagringsfunktionen i sin webbläsare.